Epic Heroes War v1.15.231.858v1ts MOD APK (Unlimited Money/Gems)

Epic Heroes War v1.15.231.858v1ts MOD APK (Unlimited Money/Gems)

Epic Heroes War is a real-time strategy game, online side-scroller defense combines RPG. Build up a powerful army and slaughter enemy hordes in quests and battles with other players!

Key features:

List 101 mini games: Runner, Gomoku, Tic Tac Toe, Tappy bird, Tappy dunk, Minesweeper, Sudoku, Brick game

★ An unique game, not duplicated with other games on the Store
★ Lot of heroes with unique skills
★ Lot of campaign levels, Online PvP, Domination, Challenge, Heaven & Hell map …
★ Local Bosses
★ Nation War
★ World Bosses
★ Auction
★ Boss party
★ Guild War
★ Arena
★ Real-time strategy PvP 1VS1 battle

Cập nhật mới

add mini games
0(0)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ảnh chụp màn hình
Thông tin App
Tốc độ tốt và không có viruses!

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tải xuống! Tất cả đều không cần đăng ký và gửi SMS!

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
 
 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn để lại nhận xét. Xin lưu ý rằng các bình luận được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn của chúng tôicomment policy.