My Hot Pot Story Mod APK 2.2.0

My Hot Pot Story Mod APK 2.2.0

My Hotpot Restaurant is a Restaurant Management game.
In this game you will play the role of a hot pot restaurant owner, developing various hot pot dishes, making daily purchase plans, serving customers, training chefs and waiters, purchasing restaurant stuffs, opening a chain of stores, etc.
Game features
1、Multiple ways to run the business freely.
2、Feel the fun of running a hot pot restaurant and enjoy all kinds of delicious food,Especially Chinese ingredients.
3、Decorate the store to have your own hot pot restaurant

Cập nhật mới

2.2.0 Version Update: 1、New Thanksgiving Special Offer Pack 2、Fixed other known bugs 3、Optimized game performance
0(0)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ảnh chụp màn hình
Thông tin App
  • Tên App My Hot Pot Story
  • Package Name com.lxqd.myhotpotstroy.abroad
  • Publisher CHENGDU MINUS SEVEN DEGREES TECHNOLOGY CO LTD
  • Cập nhật
  • Required Android 5.1
  • Phiên bản 2.2.0
  • MOD Number of diamonds locked
  • Price $0
Tốc độ tốt và không có viruses!

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tải xuống! Tất cả đều không cần đăng ký và gửi SMS!

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
 
 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn để lại nhận xét. Xin lưu ý rằng các bình luận được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn của chúng tôicomment policy.