Ninja Flip Mod APK 1.1.9 (Unlimited money)

Ninja Flip Mod APK 1.1.9 (Unlimited money)

Ninja Flip is #1 fast-paced, parkour flavored gymnastics simulation game. Your goal is simple – train your ninja to make tons of spectacular tricks and stunts.

Tap to jump from a great height, hold your finger while in the air to flip and then land in the target area. Become a real master of extreme jumps now!

Ninja Flip Features:
– Parkour & free running acrobatics
– Realistic 3D ragdoll physics and simulation
– Layouts, Pikes, Reverses and more tricks coming
– Variety of cool locations to unlock
– Many sets of clothes for the Ninja

Cập nhật mới

Optimized game performance on some devices. Thanks.
0(0)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ảnh chụp màn hình
Thông tin App
  • Tên App Ninja Flip
  • Package Name com.chris.flippk
  • Publisher Mouse Games
  • Cập nhật
  • Required Android 4.1
  • Phiên bản 1.1.9
  • MOD Enter the game to obtain a large amount of currency
  • Price $0
Tốc độ tốt và không có viruses!

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tải xuống! Tất cả đều không cần đăng ký và gửi SMS!

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
 
 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn để lại nhận xét. Xin lưu ý rằng các bình luận được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn của chúng tôicomment policy.