Terradome 3D Mod APK 2.3.0 (Unlimited money)

Terradome 3D Mod APK 2.3.0 (Unlimited money)

► CREATE YOUR LIVING ENVIRONMENT!

You are in a planet that are no life in it, only in your dome. You need to collect oxygens and resources, pump your dome and make it bigger in order to bring life to planets.
Watch out for life forms that accurse inside your dome.

► HELLO CAPTAIN, WE ARE READY TO CONQUER SPACE!

As a captain, conquer the planet and improve your character. You should use your gun for the grinding resources. Resources can make you rich! Upgrade your character speed, dome stretch rate and planet upgrades!

► THERE IS A MUST: PLANET PROGRESSION

Hey Captain, you should improve and get ready for other planets! Yes, you heard right! You have different type of planet, you can explore and conquer them!

► LIFE MEANS DOME, CAREFUL!

Life means dome, dome has a limited oxygen. If you want to stay alive you should take oxygen bubbles for your dome growth!

► PUMP IT CAPTAIN, PUMP IT!

You have one machine per planet! Pump it and conquer all planet!

0(0)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Ảnh chụp màn hình
Thông tin App
  • Tên App Terradome 3D
  • Package Name com.arzukilic.terradome3d
  • Publisher Udo Games Oyun Yazılım Anonim Şirketi
  • Cập nhật
  • Required Android 7.0
  • Phiên bản 2.3.0
  • MOD Unlimited money
  • Price $0
Tốc độ tốt và không có viruses!

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tải xuống! Tất cả đều không cần đăng ký và gửi SMS!

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
 
 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn để lại nhận xét. Xin lưu ý rằng các bình luận được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn của chúng tôicomment policy.